KIT-Career Fair


  • Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Campus South, Audimax (building 30.95) Straße am Forum 1 Karlsruhe, 76131 Germany